Startsida     Tjänster     Funktion     Goda råd     Avtal och bokning  

Avtal och bokning

Användarvillkor
Som psykolog omfattas jag av lagar och regler angående tystnadsplikt och sekretess. Detta betyder att Du är garanterad att all information Du lämnar bara blir känt endast för Dig själv och mig.

Vägledning och råd som Du får av mig ansvarar Du själv för inklusive hur Du sedan använder dessa. Information från denna webbplats kan Du som kund använda för eget bruk. Att sprida informationen till annan är ej tillåten.

Jag tar ansvar för att utifrån min sakkunskap göra en bedömning av om konsultation via nätet är tillrådligt beroende på uppdragets art. Tjänsten är i tid begränsad enligt parternas överenskommelse.

Om det i förstagångssamtalet konstateras att andra insatser är lämpligare, kommer detta att föreslås. Om konsultationen ej kommit till stånd vid tid som utlovats betalas arvodet tillbaka, om det beror på mig.

Semestertider innebär att tjänsten är stängd. Semester anges på webbsidan.

Tjänsten är öppen alla veckans dagar fram till klockan 18.00 fredagar, varpå normal helgledighet inträder. Detta gäller alla sådana dagar, som räknas som helgdagar. Det innebär undantag från 48 timmars regeln. Det går även att få en kvällstid.

Jag vill undvika att debitering av icke använd tid sker. Avbokning av inbokad tid, bör i normalfallet meddelas 6 dagar innan. I annat fall debiteras tiden. Arvodet skall vara bokfört hos PayPal senast 2 dagar före konsultationen.

Jag kan inte ta ansvar för tekniska problem t.ex. driftstopp i telekommunikationerna. Ej heller för problem i kundens utrustning. Jag åtar mig för min del att tillse användarvänlig utrustning.

Villkoren kan komma att ändras, vilket meddelas på webbsidan.

Kryssa för här att Du har tagit del av och samtyckt till villkoren enligt ovan.
      

Kontakt och bokning
 


    * indikerar obligatoriska fält  
Namn*
:
E-post*
:
Adress
:
Ort
:
Telefon*
:
Kommentarer/Önskemål om tid för terapi
:
Fyll i säkerhetskod*
:    
 

  •    Copyright © Lindström Personalkraft HB. All rights reserved.
  • Site by Capricorn